Νέα

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 10:56

14.800€ για έναρξη νέων επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ

Ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Νοεμβρίου.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 1 η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

 2 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

 3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΆ που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:

 Είναι έως 29 ετών.

 Εχουν συμφωνήσει σε Άτομικό Σχέδιο Δράσης.

 Είναι ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

 Εχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι).

Newsletter

©2023 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting