Νέα

Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2022 19:42

ΑΣΕΠ 2Κ/2022: 473 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Αρχίζουν οι αιτήσεις για 473 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της προκήρυξης 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 

Κατηγορία ΠΕ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 73
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων 2
 • ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων 2
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 3
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 3
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 3
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 2
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 2
 • ΠΕ Νομικών 6
 • ΠΕ Πληροφορικής 7
 • ΠΕ Στατιστικής 1

Κατηγορία ΤΕ

 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 38
 • ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων 4
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 11
 • ΤΕ Νοσηλευτών 15
 • ΤΕ Πληροφορικής 17

Κατηγορία ΔΕ

 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 96
 • ΔΕ Οδηγών 40
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 6
 • ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων 5
 • ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολογίας 7
 • ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας 21
 • ΔΕ Τηλεφωνητών 2

Κατηγορία ΥΕ

 • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 103

Newsletter

©2022 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting