Νέα

Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 18:13

Προσλήψεις 73 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Η ΔΕΥΑ Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κου Τζουραμάνη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2410687197, 103).

Οι θέσεις είναι οι εξής:

 • 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 1 ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός
 • 4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής)
 • 1 ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
 • 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
 • 2 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 21 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
 • 5 ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
 • 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων
 • 9 ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών
 • 3 ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή)
 • 2 ΔΕ Καταμετρητών
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων
 • 2 ΥΕ Καθαρίστριες
 • 10 ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων

Newsletter

©2022 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting